„The future is already here – it’s just not very evenly distributed” (Przyszłość jest już dziś, tylko nierówno rozdystrybuowana) – jak pisał William Gibson, pisarz science fiction. W krajach wysoko rozwiniętych technologicznie wdrożenia interfejsów głosowych nie są już niczym nowym. Na naszym rodzimym podwórku czają…