O meandrach raportowania ZAFI (AIFMD) i wielkiej próbie

22 lipca 2013 roku większość państw członkowskich Unii Europejskiej wprowadziła dyrektywę ZAFI. Co te zmiany oznaczają dla alternatywnych funduszy inwestycyjnych (AFI)? Znacznie szerszy obowiązek raportowania! Kilka krajów (dokładnie pięć) nie dostosowało się do nowych przepisów w wyznaczonym czasie. Wśród nich znalazła się Polska.

Nowa dyrektywa weszła w życie w Polsce 4 maja 2016 roku, natomiast terminem wysłania pierwszych raportów przez fundusze był ostatni dzień stycznia 2017 roku. Wydawać by się mogło, że było to dostatecznie dużo czasu dla Komisji Nadzoru Finansowego – jak również samych zarządzających – na przygotowanie się do nowych wytycznych. Niestety, jak pokazały ostatnie miesiące, dyrektywa w wielu miejscach jest niejasna i w konsekwencji źle rozumiana. Rozbieżności w interpretacji pojawiły się już na samym początku. Skutek był taki, że część zarządzających AFI dopiero w ostatnich dniach składania pierwszej serii raportów została poinformowana przez KNF o ciążącym na nich obowiązku.

Kolejnymi zaskoczonymi w związku z nowymi obowiązkami raportowymi mogą okazać się Alternatywne Spółki Inwestycyjne (ASI) – mowa tu m.in. o funduszach Private Equity oraz Venture Capital, które do tej pory działały w formie spółek handlowych. Jak wynika z ustawy – ASI same powinny zdecydować, czy podlegają raportowaniu. Za niedopełnienie obowiązku grożą milionowe kary, a jako ZASI (Zarządzający Alternatywną Spółką Inwestycyjną) do tej pory wpisały się w rejestr dopiero dwie spółki. To z myślą o nich jest przygotowana platforma OnReporting, która umożliwi sprawny przebieg procesu raportowego, nie zakłócając płynności wykonywania bieżących zadań w tych firmach.

 

Jak odbywa się proces raportowania? Przypomnijmy

 

Pliki w formacie XML, wysłane przez formularz ESPI, przechodzą przez dwa rodzaje zatwierdzeń. W pierwszej kolejności pliki sprawdzane są pod względem zgodności ze schematami XSD, które podobnie jak wartości słownikowe, zostały dołączone do rozporządzenia. Wprowadzone do raportu dane sprawdzane są na tym etapie pod kątem poprawności (wartości i formatu) oraz wymagalności. Plik nie zostanie zaakceptowany, jeśli któraś z obowiązkowych sekcji nie zostanie uzupełniona. Raport zgodny z powyższymi warunkami zostaje ponownie sprawdzony pod kątem merytorycznym.

Ważne są:
– zgodność przesłanych informacji z obecnym okresem raportowym,
– kolejność zagregowanych rodzajów aktywów,
– suma procentowych wartości udziałów, która powinna wynosić 100 proc.

 

Wielka próba dopiero przed nami

 

Prawdziwym testem dla funduszy będą przeprowadzone kontrole na bazie wysłanych raportów AFI i ZAFI, które przeszły powyższe walidacje. Wciąż pozostaje do sprawdzenia, czy wartości wprowadzone do formularza zgadzają się z rzeczywistością. Dotyczyć to będzie szczególnie wartości stosowanej dźwigni finansowej, miar ryzyka, wyników testów warunków skrajnych (stress testy) oraz wolumenu obrotu dla poszczególnych rodzajów aktywów.

 

Jak wyjść cało z opresji raportowej?

 

Dzięki aplikacji OnReporting podmioty podlegające obowiązkowi, czyli ZAFI oraz ASI są w stanie w przyjazny sposób wygenerować raport na podstawie szablonów zgodnych z rozporządzeniem. Raport jest  sprawdzany automatycznie przez system pod względem zgodności z szeregiem kryteriów, dzięki czemu użytkownicy unikają większości błędów związanych z wysyłką. W przypadku niejasności co do formy i zakresu raportowania do dyspozycji klienta pozostają specjaliści z Onwelo, którzy są w stanie wesprzeć użytkowników oraz przygotować raport na podstawie uzyskanych danych o funduszach.

O skuteczności rozwiązania OnReporting same za siebie mówią… liczby! Do 1 sierpnia 2017 roku za pomocą tego narzędzia zostało wygenerowanych ponad 300 raportów!

Autor: Sebastian Kusy, Business Analyst w Onwelo

Zostaw komentarz

Polecamy

Powroty do Onwelo

Powroty do Onwelo

Na amerykańskim rynku pracy rozwija się Great Resignation, czyli masowe rezygnacje i zmiany pracy. Symptomy tego zjawiska widać już w Polsce.

#Udostępnij

strzałka przewiń do góry strony